Τους 137 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως έφτασε το Netflix. Τα 7 εκατομμύρια ήταν καινούργιοι συνδρομητές, που μπήκαν στη συνδρομητική υπηρεσία από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας, μέχρι το τέλος του 2018 αναμένεται να επενδύσει περισσότερα από 8 δισ. με σκοπό να μεγαλώσει τον αριθμό των συνδρομητών της.

Η πορεία της εταιρείας ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στις ΗΠΑ και παγκόσμια.