Η Netflix εξέδωσε τη μηνιαία λίστα της με τις μέσες ταχύτητες των παρόχων στη χώρα μας, ως προς τη ροή video (streaming) κατά τις ώρες αιχμής.

Να σας θυμίσουμε πως πρόκειται για τις μέσες ταχύτητες κατά τις ώρες αιχμής και όχι για τις υψηλότερες. Οι μετρήσεις δεν αφορούν το σύνολο της ημέρας, ούτε τις μεγαλύτερες ταχύτητες παροχής περιεχομένου.

Οι μέσες ταχύτητες στην Ελλάδα (prime time) τον Δεκέμβριο, ήταν οι εξής:

Όλοι οι πάροχοι βελτίωσαν τις επιδόσεις των δικτύων τους, ενώ η σειρά κατάταξης παρέμεινε αμετάβλητη (Vodafone & Cyta πλέον θεωρούμε πως είναι ένα δίκτυο). Τα δίκτυα των Vodafone (κατά 0,44Mbps), OTE (κατά 0,19Mbps) και Wind (κατά 0,16 Mbps) εμφάνισαν τη μεγαλύτερη άνοδο.