Ύστερα από ένα μαραθώνιο αγώνα και πολύχρονες προσπάθειες στις οποίες τεχνηέντως δεν αναφέρθηκε η Δημοτική Αρχή στο δελτίο τύπο που εξέδωσε, εκσυγχρονίζονται οι αθλητικές υποδομές στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Ο  προϋπολογισμός του έργου  είναι της τάξης των 303.000,00 ευρώ και αφορά τα υποέργα:

α)Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κ. Αχαΐας και βελτιώσεις 173.000,00 ευρώ.

β) Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αλισσού 50.000,00 ευρώ.

γ) Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας και κατασκευή περιφράξεων στο δημοτικό γήπεδο Ριόλου 80.000,00 ευρώ.

Το συγκεκριμένα έργα δρομολογήθηκαν το Φεβρουάριο του 2018, εκπονήθηκε μελέτη, καταρτίστηκε πολυσέλιδος φάκελος και εν συνεχεία παρουσιάστηκε προς έγκριση. Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δ.Σ του Ο.Τ.Α.Δ. και στη συνέχεια ακολούθησε η έγκριση και υποβολή του φακέλου με αριθμ. πρωτ. 9331/29-08-2018 έγγραφο και Τεχνικό Δελτίο που το «συνοδεύει»απόφαση του Δ.Σ.  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Οι κόποι ευοδώθηκαν τελικά και εδόθη η έγκριση της πρότασης πρώτα από το Περιφερειακό συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου του 2018 με την υπ. Αριθμ. 153/11-09-2018 απόφαση, όπου ενεκρίθη ως θέμα <<Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: <<ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ>>,Π/Υ #303.000,00#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20018>>.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στις 22-02-2019 με την Αριθμ. Πρωτ: 23310 απόφαση: «Εγκρίνουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 001 μεΚωδικό Έργου: 2019ΕΠ00100016, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Δ. Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία ».

Ο  εκπρόσωπος της «Συνεργασίας Δυμαίων Πολιτών»Μπαχράς Ξενοφώντας, δημοτικός σύμβουλος και τέως Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ είχε συνεχή συνεργασία κι επαφές τόσο με υπηρεσιακούς παράγοντες, με το Γενικό Διευθυντή Προγραμματισμού και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Καραβίδα Δημήτρη),με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας (Φλωράτο Παναγιώτη & Καλογερόπουλο Γιάννη ) όσο και με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Παπαδόπουλο Παναγιώτη, τον Αντιπρόεδρο Δριβίλα Δημήτριο καθώς και τον πρώην Πρόεδρο του Π.Σ. Αγγελόπουλο Γιώργο,προκειμένου να ολοκληρωθούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες του έργου. Ως αποτέλεσμα των επίπονων κι επίμονων προσπαθειών είχαμε τελικά την επιτυχή έκβαση, κι έτσι τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας του ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 303.000,00€.

Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και για την αποκατάσταση της αλήθειας,  συνημμένα υποβάλλονται όλες οι αποφάσεις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ που σχετίζονται με το ανωτέρω έργο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 (1)

Υποδοχή με άσματα…

Previous article

Αυτή είναι η σειρά της φετινής παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Featured