0

Σας προσκαλούμε, την  Εικοστή Έκτη (26η) Ιουνίου 2019, σήμεραΤετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

  1. Έγκριση των με αριθ. πρωτ.303/01-04-2019 και  522/13-6-2019 εισηγήσεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας περί ¨αποζημίωση ιδιοκτησίας¨.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 η ανωτέρω απαγόρευση αρχίζει από τις 25 Απριλίου 2019 και ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.12/24344/03.04.2019).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνίσταται το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης εκ του γεγονότος ότι  θα πρέπει  να ληφθεί  άμεσα απόφαση για τα ανωτέρω θέματα καθώς αφορούν την εύρυθμη λειτουργία σχολικών μονάδων και αθλητικών και πολιτιστικών  δραστηριοτήτων στα πλαίσια των ¨Δύμαιων¨, συνέχιση υλοποίησης  χρηματοδοτούμενων έργων κλπ(αναμόρφωση π.υ).

ΠΡΟΣΟΧΗ- Yψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα – Οδηγίες προστασίας

Previous article

Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στα Λουσικά σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in Featured