0

Η ανακοίνωση του Δήμου: Σας προσκαλούμε την Εικοστή (20η) Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στα Λουσικά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο Ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Λουσικών, προκειμένου να γίνει  Τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και την αριθ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,   για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3444/15-05-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου (Α΄ τρίμηνο 2020). 

Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και κατανομή συνολικού ποσού 94.160,00 ευρώ, για την β΄ δόση λειτουργικών δαπανών έτους 2020  των σχολικών μονάδων. (Απόφαση Υπουργείου  Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 26143/28-04-2020  με ΑΔΑ: 6Κ1Χ465ΤΛ6-9ΕΛ.
 Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Αποζημίωσης Ιδιοκτησιών κατ΄ εφαρμογή της αριθ. 45/2009 Διορθωτικής Πράξης, της 1/89 Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης της Κάτω Αχαΐας.
 Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την υλοποίηση της δράσης ¨Ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων ¨με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοïού SARSCOV-2 (COVID-19).   
 Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση για σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ερυμάνθου, για την σύνταξη μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο ¨Υπηρεσία Ελέγχου της ποιότητας νερού για το έτος 2020¨. 
 Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση παραμονής Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας, στο προκαθορισμένο Ανατολικό  σημείο επί της οδού Φλέμιγκ και Αθηνάς  –  Φλέμιγκ και Παυσανίου έως και την λήξη των μέτρων λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας. 
 Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.  Ν. ΑΧΑΙΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν.ΑΧΑΐΑΣ» 
 Εισηγητής: Παλαιολόγος  Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δυτικής Αχαΐας & Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΙΑΣ

 

8.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Παροχή γνώμης για το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α .Ν. Αχαΐας. 
 Εισηγητής: Παλαιολόγος  Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δυτικής Αχαΐας & Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΙΑΣ
9.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Παροχή γνώμης για το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας. 
 Εισηγητής: Παλαιολόγος  Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δυτικής Αχαΐας & Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΙΑΣ

 

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

“Ευχαριστώ” του προέδρου της Τ.Κ. Μετοχίου σε Ζαϊμη, Μαυρομάτη για την οδοποιία

Previous article

ΟΑΕΔ: Τα επιδόματα που θα δοθούν στους ανέργους και εποχικά απασχολούμενους – Πότε θα καταβληθούν

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.