0

Η πρόσκληση:

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και την υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και από ώρα 13:00΄-13:30΄ και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνική επικοινωνία κ.α.), προκειμένου να συζητηθούν τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Δ.Ε.Υ.Α .Δυμαίων για την υλοποίηση του έργου  ¨Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Κ.Βελιτσών¨.
  2. Γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 104/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Δυμαίων, σχετικά με την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ. Α. Δυμαίων.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι τα θέματα υπόκεινται σε περιοριστική προθεσμία.

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

104 DEYAD

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων

Previous article

Στις 14 Σεπτεμβρίου ο αγιασμός στα σχολεία -Τι προβλέπεται για το προαύλιο και τι για τις αίθουσες

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.