Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο – Επίτιμος Δήμότης ο Παν. Γιαννάκης -Συντηρήσεις και βελτιώσεις σχολείων – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων

Συνεδριάζει σήμερα τη Δευτέρα και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαϊας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.                     Ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην πρόταση με τίτλο “WONDER –Child-FriendlyDestinations” Προορισμοί φιλικά προσκείμενοι προς τα παιδιά, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Interreg V-B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Δύμης¨.
 Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:   ¨Βελτίωση πρόσβασης προς αθλητικές εγκαταστάσεις Δύμης¨ .
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ Επισκευή διωρόφου οικοδομής (πρώην κοινοτικό κατάστημα Ελαιοχωρίου)¨.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση αλλαγής όδευσης για εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ’.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και διάθεση ποσού 79.800,00 ευρώ  από το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                      Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση ενεργειών χορήγησης Εγγυητικής Επιστολής αορίστου χρόνου καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορά στην υλοποίηση του σχεδίου: «Στέγαση και Επανένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ΕΥΖΗΝ», (συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη», αορίστου λήξης)
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με  Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο). 
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσκαιρη παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) για διενέργεια εκδήλωσης από τον «Πολιτιστικό  & Εξωραϊστικό Σύλλογο Ελαιοχωρίου » στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου για την τοπική θρησκευτική εορτή του Γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, και μόνο.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
12.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την πρόσκαιρη παραχώρηση Δημοτικού χώρου (πλατεία) της Τοπικής Κοινότητας Σαγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης, στον εκπολιτιστικό Σύλλογο Σαγαιίκων, για την διοργάνωση εκδήλωσης με παραδοσιακά ακούσματα και χορούς την 6η Ιουλίου 2018.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος:,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Καθορισμός χώρου (πλατείας) για πρόσκαιρη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Ματαράγκας για την τοπική θρησκευτική εορτή του Προφήτη Ηλία και μόνο 
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
14.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την¨ Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο Ιστορικό Κέντρο της Κάτω Αχαΐας  κατά τους θερινούς μήνες¨.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
15.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητές: 1. Δημόπουλος Σπυρίδων  , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.2. Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.