Η ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε υποδέχεται στην οικογένεια τής τον Ανδρέα Σέρμπο. Η ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε υποδέχεται στην οικογένεια τής τον Γιώργο Σέρμπο
Η ΑΧΑΙΚΗ είναι ΕΔΩ.