Ο δήμος δυτικής Αχαΐας, ενημερώνει ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και την αριθ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και από ώρα 12:00΄- 13:00΄ και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.α.), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  • Λήψη Απόφασης σχετικά με την πρόσληψη δύο (2) χειριστών (μηχανήματος έργου και γεωργικού ελκυστήρα) για χρονική περίοδο έως τέσσερις (4) μήνες.

Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.α.) την ψήφο τους κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

Το ¨ευχαριστώ¨ του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας

Previous article

Μια επιστολή ενός πιστού προς τον ποιμενάρχη του, με πόνο ψυχής !!!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.