@ Προαστιακό ακούμε και προαστιακό δεν βλέπουμε. Κατά τα άλλα ήταν έτοιμος να λειτουργήσει 

 

@ Για λίγα λίτρα πετρελαίου δεν έχει νερό το Σανταμέρι και φωνάζει ο πρόεδρος. Δικαίως.

Θα μπορούσε κάλλιστα να καλύψει αυτός το κόστος των καυσίμων προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα

 

@ Αγκάθι η ΔΕΥΑ Δυμαίων… –  Αναμένουμε