Παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου δυτικής Αχαΐας, ο Γιώργος Παλαιολόγος.

Επί πολλά έτη, ο Γιώργος Παλαιολόγος, έμπειρος στον πεδίο της αυτοδιοίκησης, έχοντας διανύσει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία, στο νευραλγικό τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, δίπλα στους αγρότες συναδέλφους του, αποφάσισε να συνεχίζει την πορεία του από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.