«Γεμάτος» με σημαντικές φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις είναι ο Φεβρουάριος. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να τακτοποιηθούν όλες προκειμένου να μην υπάρξουν κυρώσεις για τους υπόχρεους.

Καταρχάς μέχρι τότε θα πρέπει να γίνει η ηλεκτρονική δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ μετά την παράταση που είχε δοθεί. Επίσης, έως τότε πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητες και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2018.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει δηλωθεί και το εάν ζευγάρια επιθυμούν να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συζύγων, αλλά και να οριστικοποιηθούν από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης τα στοιχεία στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος.

Επίσης, πρέπει να υποβληθεί το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) συμπληρωμένο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, μετά την παράταση που δόθηκε.