Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 943), σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 30.04.2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

  1. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία   πωλητών(κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
  2. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
  3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτραμε τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
  4. Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στην Λαϊκή Αγορά οι πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄),εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

 Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του Κορωνoϊού στη κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τα κάτωθι:
● Να φορούν κατά τις συναλλαγές τους και καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
● Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό.
Tα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη απόφαση. Επισημαίνεται ότι η απόφαση για την πλήρη αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών λαμβάνεται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.-

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας  ανακοίνωσε τους πίνακες των πωλητών προϊόντων γης των Λαϊκών αγορών του Σαββάτου 25/04/2020.

 

 

Kryemadhi        Leonard Παραγωγός
Γεωργακοπούλου  Νικολίτσα Παραγωγός
Κανελλόπουλος  Χρήστος Παραγωγός
Πανταζόπουλος  Παναγιώτης Παραγωγός
Πανταζόπουλος  Χρήστος Παραγωγός
Χριστοδουλόπουλος Δημήτριος Παραγωγός
Χασαπόπουλος  Βασίλειος Παραγωγός
Βλάχος  Ανδρέας Παραγωγός
Κανελλόπουλος  Ευστάθιος Παραγωγός
Ζαφειρόπουλος  Νικόλαος Παραγωγός
Αντωνόπουλος  Γεώργιος Επαγγελματίας
Λέκκα  Σοφία Επαγγελματίας

Μπαχράς σε Πετρόπουλο: “Μην προτρέχετε και απαντήστε”

Previous article

Παρατείνονται εως τις 4 Μαΐου τα μέτρα

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.