Κλικ στην Κάτω Αχαΐα – Πήγαμε στην εκκλησία και στη δεξίωση – Ποιους είδαμε