Ακόμα ένα τροχαίο, πριν λίγη ώρα. Αυτή τη φορά στο Γομοστό. Λόγω της δυνατής νεροποντής, η Πατρών – Πύργου “λίμνασε” και το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ελαφρώς τραυματισμένη γυναίκα, που φορούσε ζώνη, έφερε τρεις τούμπες στο αέρα και κατέληξε στα πρανές του δρόμου.