Συνεχίζουμε την εθελοντική αιμοδοσία. Ραντεβού 31/7 στις Αλυκές!
Είναι μόνο 10 λεπτά από τον χρόνο σου!
Σώζεις όμως 1 ζωή!