Σήμερα Τετάρτη στις 8 το βράδυ στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στη θέση Γκρινίτσα της παραλίας της Τ.Κ. Λακκόπετρας.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις  συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό Ημερήσιου Τέλους Λαϊκών Αγορών.
 Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                      Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης στο Εθνικό Σκέλος Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2018 ΣΑΕΠ 001 με τίτλο και “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κ. Αχαΐας και βελτιώσεις”.
Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.  .
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης στο Εθνικό Σκέλος Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2018 ΣΑΕΠ 001 με τίτλο και Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αλισσού με εγκατάσταση χλοοτάπητα και  σπορά”.
Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
8.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων.
Εισηγητής: Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Καθορισμός χώρου (πλατείας) για πρόσκαιρη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Μιτόπολης για την τοπική θρησκευτική εορτή της 03-08-2018,  και μόνο.
Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.