0

Σήμερα Παρασκευή  και ώρα 19:00, στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, θα γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συστατική πράξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦοΔΣΑ του Ν. 4555/2018.       Εισηγητής: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας.
2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και διάθεση συνολικού ποσού 94.018,76 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων του Δήμου έτους 2019 (δ΄ δόση).
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και διάθεση συνολικού ποσού 47.080,00 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων του Δήμου έτους 2019 (έκτακτη επιχορήγηση) .
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης  για μεταβολές σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  .
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης για μεταβολές σχολικών μονάδων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναθεώρηση  Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑΣ( εξ αναβολής) . 

Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

7.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων για την παραλαβή έργων για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020. 

Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον  Ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘Βελτίωση υφιστάμενου κτηρίου (Μεγάλο Παλάτι του Βασιλιά) για τη μετατροπή σε μουσείο λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας’ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιοκτησία στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Π.Π. Γερμανού στην Κάτω Αχαΐα.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Αναβίωσε ο «εφιάλτης» για τον πωλητή πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Ν. Μανωλάδα

Previous article

Σήμερα το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ από τον Σύλλογο Πέτα “Το Φιλοκάλι”

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Featured