Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου με την ιδιότητα του Προέδρου του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για θέματα πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, σας καλεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σώσου Ταυρομενέος 50, Κάτω Αχαΐα), σε Δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα:

 

ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός – δράσεις – λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2019»