Σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, θα γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και διάθεση συνολικού ποσού 94.160,00 ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2020 (Α΄ δόση)  .Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα LIFE στα πλαίσια του έργου LIFE-IP AdaptIn GR  με τίτλο “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα”, το οποίο χρηματοδοτείται  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή συμμετοχής/ έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»  του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας¨».
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για την εκποίηση άχρηστου υλικού και κινητού εξοπλισμού (παλαιών κάδων απορριμμάτων) και ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Καραντζάς  Άγγελος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για τη συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
  Εισηγητής: Καραντζάς  Άγγελος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της επικαιροποιημένης  Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.
  Εισηγητής: Πουλίδας Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων .
7.                     Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της ΔΕΥΑ Δυμαίων για τη διαχείριση ενός βυτιοφόρου .
  Εισηγητής: Πουλίδας Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.

 

“Ο,τι ισχύει για Άγιο Βασίλειο-Πάτρα, να ισχύει και για Πάτρα-Κάτω Αχαΐα”

Previous article

O εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών στη Δυτική Αχαϊα, θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο – ΔΕΙΤΕ αναλυτικά τις εγκαταστάσεις

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.