11 C
West Greece
Αρχική Δυτική Αχαϊα Δυτική Αχαΐα: Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Δυτική Αχαΐα: Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

- Advertisement -

Έχοντας υπόψη:

 1. Στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Στην υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΥΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΤΠ.Ε. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Στις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Στα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΥΕΚ 698/Β’/2014)] «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΥΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ανέρχεται στους 25.916 κατοίκους.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κάτω Αχαΐα 2 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθ. Πρωτ. : 7593 2

 1. Σο γεγονός ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 2. Στην εγκύκλιο ΤΠ.Ε΢. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 3. Στις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΥΕΚ 204/2019) «΄Αμισθοι Αντιδήμαρχοι» 9. Στην αριθ. 48/22119/7-4-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών περί: ¨¨Ορισμού Αντιδημάρχων¨
 4. Σο γεγονός ότι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι
 5. Σον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Τ.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σύμφωνα με την αρ. αποφ. 101968/20980/2011 του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σηςΠελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, ΥΕΚ 3017/Β’/30.12.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
 6. Στην ανάγκη επίτευξης συντονισμού για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α . Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με θητεία ενός (1) έτους, από 01/09/2020 μέχρι 31/08/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Σον κ. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (άμισθο) Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Δημάρχου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α)Στην οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων: · της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στο άρθρο 16 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, εκτός της περ. 1i. 3 β) Στην αναπλήρωση του δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του . γ) Στην τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 2. Σον κ. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Διοίκησης –Οικονομίας, Κ.Ε.Π. Αποκεντρωμένων υπηρεσιών Δ.Ε. & Παιδείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Στην οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων: · Σης Διεύθυνσης Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στο άρθρο 15 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. · Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στα άρθρα 17, 18, 19 παρ.1 & 2 & 20 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. · Σων αρμοδιοτήτων Παιδείας όπως ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 3 περ. α, β, γ & δ του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. β)Στην Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 3. Στον κ. Καραντζά Άγγελο του Βασιλείου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Σην οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων: · του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 13Α παρ. 1, 2& 3 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και υπουργικών Αποφάσεων. · του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 13 Β παρ. 1& 2 περ. α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ια & ιβ του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 4 β) Στις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Δύμης γ ) Στην Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 4. Σον κ. Γκοτσόπουλο Βασίλειο του Αριστείδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθος) Πολεοδομίας, Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Σην οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων: · του Αυτ. Σμήματος Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 12 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Yπουργικών Αποφάσεων. · του Αυτ. Tμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 10 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Yπουργικών Αποφάσεων · του Αυτ. Tμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 1, 2& 3 περ. ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄& ι΄, του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Τπουργικών Αποφάσεων. β) Σην Σέλεση Πολιτικών Γάμων
 5. 5. Σον κ. Μάλλιαρη Γρηγόριο του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Σοπικής Ανάπτυξης και Ηλεκτροφωτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Σην οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων: · του Αυτ. Tμήματος Tοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 11 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Τπουργικών Αποφάσεων. 5 · του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στο άρθρο 19 παρ. 3 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Yπουργικών Αποφάσεων. · των αρμοδιοτήτων Ηλεκτροφωτισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 1, περ. γi του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Yπουργικών Αποφάσεων. β) Στις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Μόβρης γ) Σην Tέλεση Πολιτικών Γάμων. Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για ένα χρόνο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 1. Στον κ. Tαπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου , καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (έμμισθο) Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Στην οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων: · του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13Β παρ. 2, περ. ιγ΄,ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. β) Στις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Λαρίσου. γ) την Tέλεση Πολιτικών Γάμων. 2. Στην κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ( άμισθη) ζητημάτων Νεολαίας και Άθλησης και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες α) Στην οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων: · του Αυτ. Tμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα των ζητημάτων Νεολαίας και Άθλησης οι αρμοδιότητες 6 του οποίου ορίζονται στο άρθρο 14 του ΟΕΤ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Τπουργικών Αποφάσεων β) τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ωλενία. γ) την Tέλεση Πολιτικών Γάμων. Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του Ε.
 6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του, όπως φαίνεται παρακάτω: · Στον κ. Ορλώφ Κυριάκο αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος · Στον κ. Σταυρογγιανόπουλο Σπυρίδωνα αναπληρώνει ο κ. Γκοτσόπουλος Βασίλειος · Στον κ. Γκοτσόπουλο Βασίλειο αναπληρώνει ο κ. Ορλώφ Κυριάκος · Στον κ. Μάλλιαρη Γρηγόριο αναπληρώνει ο κ. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων · Στον κ. Καραντζά Άγγελο αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος · Στον κ. Σαπεινό Κωνσταντίνο αναπληρώνει ο κ. Ορλώφ Κυριάκος · Στην κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος Σ.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑT

- Advertisement -

Stay Connected

6,985ΥποστηρικτέςΚάντε Like
458ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
453ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Must Read

Το Γυμνάσιο Λάππα στο πολεμικό καταφύγιο των Υψηλών Αλωνίων

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεμονωμένες και ομαδικές επισκέψεις στο ιστορικό καταφύγιο , κάτω από την πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, το οποίο φιλοξενεί πλούσιο...
- Advertisement -

Συνεχίζονται οι μαστογραφίες σε Άνω Σουδεναίικα, Ριόλο και Μύρτο»

Με επιτυχία, αφού έχουν εξεταστεί συνολικά πάνω από 90 γυναίκες, συνεχίζονται οι προληπτικές εξετάσεις μαστού (ψηλάφηση και υπερηχογράφημα) σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας...

Αχαϊκή: Περιμένει τα αποτελέσματα των τεστ, χωρίς καμία προπόνηση όλη την εβδομάδα..

Η αγωνία στην ομάδα της Αχαϊκής παραμένει αφού μέχρι τη Παρασκευή το απόγευμα δεν είχαν βγει τα αποτελέσματα των τεστ για το κορωνοϊό που...

Ελαστικά “ΚΑΜΠΕΡΟΣ” – Από το 1977 σας ταξιδεύουμε με ασφάλεια

Η εταιρεία ελαστικά ΚΑΜΠΕΡΟΣ  δραστηριοποιείται στο χώρο των ελαστικών από το 1977. Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη συνεχή ενημέρωση βρισκόμαστε δίπλα σας σε...

Related News

Το Γυμνάσιο Λάππα στο πολεμικό καταφύγιο των Υψηλών Αλωνίων

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεμονωμένες και ομαδικές επισκέψεις στο ιστορικό καταφύγιο , κάτω από την πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, το οποίο φιλοξενεί πλούσιο...

Συνεχίζονται οι μαστογραφίες σε Άνω Σουδεναίικα, Ριόλο και Μύρτο»

Με επιτυχία, αφού έχουν εξεταστεί συνολικά πάνω από 90 γυναίκες, συνεχίζονται οι προληπτικές εξετάσεις μαστού (ψηλάφηση και υπερηχογράφημα) σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας...

Αχαϊκή: Περιμένει τα αποτελέσματα των τεστ, χωρίς καμία προπόνηση όλη την εβδομάδα..

Η αγωνία στην ομάδα της Αχαϊκής παραμένει αφού μέχρι τη Παρασκευή το απόγευμα δεν είχαν βγει τα αποτελέσματα των τεστ για το κορωνοϊό που...

Ελαστικά “ΚΑΜΠΕΡΟΣ” – Από το 1977 σας ταξιδεύουμε με ασφάλεια

Η εταιρεία ελαστικά ΚΑΜΠΕΡΟΣ  δραστηριοποιείται στο χώρο των ελαστικών από το 1977. Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη συνεχή ενημέρωση βρισκόμαστε δίπλα σας σε...

Τσελέντης: Θα υπάρξουν μετασεισμοί μέχρι και 6 ρίχτερ

Μια πλούσια και ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα τις επόμενες εβδομάδες έκανε λόγο ο καθηγητής σεισμολογίας Ακης Τσελέντης, τονίζοντας ότι ο σεισμός των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν...
);