0

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαϊας, την περασμένη Παρασκευη:

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1Ο179/2019 Έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας & Ερυμάνθου, υπερασπιζόμενοι τον Δημόσιο & κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

2ο 180/2019Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.Εγκρίθηκε  Ομόφωνα
3ο181/2019Ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. οικ. 206950/18-09-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοικησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου .Εγκρίθηκε Ομόφωνα (απεχόντων δύο Δ.Σ.)
4ο182/2019Επικαιροποίηση της αριθ. 150/2019  (AΔΑ:ΩΣ87Ω9Ν-ΨΦΥ) απόφασης Δ.Σ. με θέμα : ¨Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δυμαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων)¨.Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο 183/2019 Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας.Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα (εκλογική διαδικασία)

2ο184/2019Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας Εγκρίθηκε  Κατά Πλειοψηφία

 

Facebook: Αλλάζουν όλα – Πώς θα βλέπετε πλέον τις ειδήσεις

Previous article

Πείρος: Δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης σε Άνω και Κάτω Αλισσό

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply