Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) « Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Την αριθ. 13776 /27-02-2020 (¨   Ε.τ.Κ., φ.648/27-02-2020) απόφαση Υπουργών  Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού & Εσωτερικών περί ¨ Ματαίωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας¨.
  3. Την ενημέρωση και  σύμφωνη γνώμη των μελών του  Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατά την χθεσινή 27-02-2020 συνεδρίαση του Σώματος .

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατ΄ εφαρμογή  της αριθ. 13776 /27-02-2020 (Ε.τ.Κ., φ.648/27-02-2020) απόφαση Υπουργών  Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού & Εσωτερικών,  τη ματαίωση των καρναβαλικών και εν γένει αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας από 28 Φεβρουαρίου 2020 έως και 2 Μαρτίου 2020 σε όλο το Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Πέθανε η «Αγία Αθανασία του Αιγάλεω» – Η ιστορία της βοσκοπούλας από τη Μανωλάδα

Previous article

ΣΕΔΙΠ: Γίνε και εσύ εθελοντής πολιτικής προστασίας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.