Πιπεράτα

…τα καλά και συμφέροντα

η φράση αυτή είναι αποσπασματική από την ακόλουθη χριστιανική εκκλησιαστική δέηση σε μονοτονική γραφή: “Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην ...

Posts navigation