Μικρές Αγγελίες

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) ΟΙΚΟΠΕ∆Α στην Κ. Αχαΐα εντός σχεδίου πόλεως μεταξύ 2ου Δημοτικού Σχολείου και Γενικού Λυκείου Κ. Αχαΐας. β) ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ 3 στρεμμάτων ...