Ότι είμαστε, είμαστε!

Τώρα αρχίσαμε και τις εξαγωγές…