Με τον Mάνο, τον Ψωμιάδη, τα γερόντια και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε, και τραβάμε, απ’ το κέντρο προς τα δεξιά…