Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Τομέα Παιδείας, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, εντάχθηκε τελικά στο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών, για επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων τους, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής Ακη Μπαχρά, οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι στο Δημοτικό Λακκόπετρας, το Γυμνάσιο και Λύκειο Λάππα, το Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Ριόλου, το Γυμνάσιο Σαγαιίκων, το Δημοτικό Καρεϊκων, το 3ο Δημοτικό Κ. Αχαΐας και το Λύκειο Λουσικών.
Για την αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προέλευση στα σχολεία, με διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης, εργασίες θα εκτελεστούν στα:
Δημοτικό Ανω Αλισσού, 1ο Νηπιαγωγείο Κ. Αχαΐας, Νηπιαγωγείο Καρυάς, Δημοτικό-Γυμνάσιο και Λύκειο Λουσικών, Δημοτικό Χαϊκαλίου, Καραιίκων, Λιμνοχωρίου, Ριόλου και τέλος Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Λάππα.
“Ο Δήμος επιδιώκει την αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και διδασκόντων σε αυτά τα κτίρια” τονίζει ο κ. Μπαχράς

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ο Τομέας Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ενημερώνει ότι ο Δήμος μας μετά από συντονισμένες ενέργειες εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40693/03-08-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με το ποσό των 132.400,00 ευρώ.

Μέσω αυτού του προγράμματος ο Δήμος Δυτικής Αχαϊας, επιδιώκει την βελτίωση των υποδομών σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από όρους ισόρροπης και δίκαιης κατανομής σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 5/2018 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και την υπ΄ αριθ. 113/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι κάτωθι:

 1. A) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΟΥ

 1. Δημοτικό Σχολείο Λακκόπετρας
 2. Γυμνάσιο και Λύκειο Λάππα
 3. Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Ριόλου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ

 1. Γυμνάσιο Σαγεϊκων
 2. Δημοτικό Καρεϊκων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

3ο Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαΐας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

 1. Λύκειο Λουσικών

 

Β) Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προέλευση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης στις κάτωθι σχολικές μονάδες ανά Δημοτική Ενότητα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

 1. Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλισσού
 2. 1ο Νηπιαγωγείο Κ. Αχαΐας
 3. Νηπιαγωγείο Καρυάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

 1. Δημοτικό Σχολείο Λουσικών
 2. Γυμνάσιο και Λύκειο Λουσικών
 3. Δημοτικό Σχολείο Χαϊκαλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ

 1. Δημοτικό Σχολείο Καρεϊκων
 2. Δημοτικό Σχολείο Λιμνοχωρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΟΥ

 1. Δημοτικό Σχολείο Ριόλου
 2. Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Λάππα

 

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις ο Δήμος Δυτικής Αχαϊας, επιδιώκει την αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και διδασκόντων σε αυτά τα κτίρια.