– ΦΗΜΕΣ

Φήμες αναφέρουν ότι στην επικείμενη συνάντηση ο συντονιστής της συζήτησης θα είναι ψυχίατρος.