Και το δικό μας το μνημόνιο πρόεδρε, ήτανε τόooσο…μετά συγχωρήσεως!