Συνεδριάζει την  Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, η Οικονομική Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Παροχή πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Ματαράγκα κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  3. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 469/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με δικαστική υπόθεση του Ιωάννη Μαντά του Γεωργίου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  4. Άσκηση παρέμβασης του Δήμου σε διανοιγείσα δίκη αφορώσα αγωγή της εταιρείας “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΡΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε” κατά της “Δ.Ε.Η. Α.Ε”.
  5. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
  6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2017.

 

Μουσικές διαδρομές

Previous article

Αχαική : Στις 26/3 ο τελικός ?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in Featured