Στρες τεστ

Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα στρες τεστ και έτσι τώρα όλο το στρες υπάρχει αποκλειστικά και μόνο τους δανειολήπτες τους