Παλιότερα μετά την ψήφιση τέτοιων μέτρων η κυβερνητική πλειοψηφία είχε απώλειες. Χτες είχε προσθήκες!

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει σιγά-σιγά ν’ αρχίσουμε να κλαίμε τα  σπίτια μας και ο Κούλης…την εξουσία!