Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 31-12-2017 για την επισκευή, ανακατασκευή, αποπεράτωση ή αυτοστέγαση των σεισμοπλήκτων του 2008 στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας με τη συνδρομή του ΤΑΣ, ζήτησε με επιστολή του στον γενικό γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Δέδε, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου.

Η επιστολή προς το υπουργείο έχει ως εξής:

«Με την παρούσα παρακαλούμε όπως  εξετάσετε  το αίτημα πολλών συμπολιτών μας  αλλά και του Δήμου μας (Σεισμόπληκτο δημαρχείο προς ανακατασκευή) για παράταση της προθεσμίας υποβολής  των δικαιολογητικών για τα σεισμόπληκτα του σεισμού του  2008 που έπληξε τον Δήμο μας και έληγε στις 31-12-2017 σε συνδυασμό με την παράταση που δόθηκε στις άδειες που δεν είχαν λήξει  την 1-3-2011.

 Επιπλέον των ανωτέρω λόγω της δυσκολίας διευθέτησης  όλων των χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών που πρέπει να γίνουν σε μια περιοχή όπου εκτός  της  οικονομικής  δυσπραγίας που την έχει πλήξει  , έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών της 11-9- 2017.Η εν λόγω κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μάλιστα μετά από αίτημα του Δήμου μας  παρατείνεται με την εξουσιοδότηση από την  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι και την 11 Ιουνίου 2018 σύμφωνα με το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8867 / 8-12-2017 έγγραφό της και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 347140/1739-11/12/17 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αχαΐας .

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».