Ο Γιώργος Χριστοδουλόπουλος (Μουζας) είναι ο οδηγός και η ψυχή του ΑΓΚΑΖΕ… είναι αυτός που κάθε χρόνο «τραβάει» όλη την αλλαγή και μεταμόρφωση του ιστορικού πλέον αστικού λεωφορείου του 1966 «ΑΓΚΑΖΕ».

miktizoni.gr