Αναβρασμός συνεχίζει να επικρατεί, σε επίπεδο Δήμου Δυτικής Αχαΐας, αλλά και τοπικών κοινωνικών της Ωλενίας, μετά την επιβολή της «φιλοξενίας» εκατοντάδων τόνων σκουπιδιών της Αιγιάλειας στον ΧΥΤΑ Φλόκα, τόσο από πλευράς δικαιοσύνης όσο και της Κυβέρνησης.
Με το δημοτικό συμβούλιο να έχει λάβει αιφνιδιαστική απόφαση για αντίδραση και «ανυπακοή» στο αναγκαστικό μέτρο, ο ΦΟΔΣΑ της περιοχής αναμένεται, αυτή την εβδομάδα, να έχει στα χέρια του προτάσεις νομικών για το κατά πόσο δύναται να την αντιπαλέψει δικαστικά.
Αυτό πάντως δεν βιάζεται να φέρει εις πέρας ο πρόεδρός του Σπ. Τραχάνης, ο οποίος επαναλαμβάνει στην εφημερίδα Πελοπόννησο, ότι «κάθε ενέργεια πρέπει να’ ναι προσεκτική, να μη θέτει σε κίνδυνο αιρετούς και κυρίως να μην επιτείνει μια ήδη έκρυθμη και δικαιολογημένα κατάσταση».
Ομως, αυτό που προκύπτει από τις συζητήσεις με δημοτικά στελέχη της περιοχής και μάλιστα όλων των πτερύγων, είναι ο φόβος ή και η καχυποψία μήπως η μεταφορά εκεί των σκουπιδιών από το Αίγιο είναι απλώς η αρχή, με ξεχείλωμα της κατάστασης, υπέρ τρίτων περιοχών.
Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης Σάκη Γκοτσούλια και Παναγιώτη Κουνάβη.
Ο πρώτος, δεν κρύβει την υποψία πως «μπορεί να πρόκειται για προάγγελο μεταφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων απορριμμάτων από την Πάτρα», ο δε δεύτερος σημειώνει ότι «κινδυνεύει ο ΧΥΤΑ Φλόκα να γίνει ο ΧΥΤΑ της Δυτικής Ελλάδας».
Σχετική και εξίσου σημαντική είναι η παρατήρηση του παραπάνω τ. δημάρχου Δύμης, που επιμένει ότι «στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού, η Πάτρα θα έπρεπε να χει εξασφαλίσει έκταση στην Ξερόλακκα για μια μικρή μονάδα κι όχι να επαναπαύεται με λύσεις, σήμερα στο Φλόκα, αύριο πιθανά στην Αιγιάλεια ή και απέναντι».
*** Πάντως, να σημειωθεί ότι οι αυτοδιοικητικοί άργησαν πολύ να αντιδράσουν. Ο ΧΥΤΑ Φλοκα κατασκευάστηκε πριν 15 χρόνια και είχε την στήριξη και του τέως Δήμου Ωλενιας αλλά και του τέως Δήμου Δύμης