ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Στην Ελλάδα το χαρτί της ταμειακής μηχανής το χρησιμοποιούμε για καλωσορίσματα.
Δηλαδή, για αυτό…

ή για αυτό…