Ο Σύλλογος Αγίου Νικολάου Σπάτα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Οι μικροί μαθητές είπαν τα κάλαντα και βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και πρόκειται για τους
Γεωργόπουλο Νικόλαο του Αντρεα στην παιδαγωγική Φλώρινας,  Παπαδόπουλο Βασίλη και Παπαδοπούλου Ειρήνη του Νικήτα στη Δασοπονία- Διαχείριση Φυσικών Πόρων Καρπενησίου,  η Πασσά Δήμητρα του Ευάγγελλου στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και ο Πασσάς Δημήτριος του Νικολάου στην Νοσηλευτική Λαμίας.