Το Σαντομέρι το σκεπάζει ο ίσκιος του βράχου από το βουνό Σκόλλις. Η θέση του επιβλητική. Έχεις την αίσθηση πως ολόκληρο το χωριό καλύπτεται από το θεόρατο βράχο…

“Άιντε στο βουνό, βουνό το Σανταμέρι μαρή Σανταμεριάνα…” αναφέρει παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι για την περιοχή, που όλοι έχουν χορέψει στα πανηγύρια στα χωριά της Δυτικής Αχαΐας.