Υπήρξες αξεπέραστος γιατί μόνο εσύ είπες την πραγματική, την καθαρή, την πικρή αλήθεια.
Αντίο Τζιμάκο!