Ψωμί-παιδεία-ελευθερία

Αγώνας συνεχής για τα αδικαίωτα ιδανικά μας!
Αγώνας ενάντια στους τυράννους!
Αγώνας ενάντια σε όσους μας είχαν και μας έχουν στο γύψο ακόμα!