«Άνευ διαβούλευσης και ελλείψει στοιχείων ασφάλειας» η επίταξη του ΧΥΤΑ Φλόκα

Να αντιπαλέψει νομικά την απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Παπαθεοδώρου, για «επίταξη» του ΧΥΤΑ Φλόκα ως προς τη «φιλοξενία» των σκουπιδιών της Αιγιάλειας εκεί, θα επιχειρήσει ο Φορέας μαζί με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, σε συνέχεια της ομόφωνης αρνητικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και του ψηφίσματος του ΦΟΔΣΑ με επιχείρημα τεχνικής φύσεως προβλήματα.
Σχετική εικόνα
Με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Σπύρο Τραχάνη να υπερτονίζει ότι η υποδοχή των «ξένων» σκουπιδιών είναι αναγκαστική, ο δικηγόρος Πατρών Νίκος Τσούκαλης, που έχει αναλάβει το νομικό σκέλος, μιλά για την επιχειρηματολογία που περιγράφεται στην προσφυγή που θα γίνει πολύ σύντομα.
«Ο γγ δεν ακολούθησε αυτό που προστάζει η νομοθεσία. Δεν κάλεσε τον ΦΟΔΣΑ ή τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας σε μία διαβούλευση, ενώ δεν έλαβε καθόλου υπόψη του, την ασφάλεια του χώρου, αλλά και τα σοβαρά λειτουργικά τεχνικά μειονεκτήματα του ΧΥΤΑ, όπως το γεγονός ότι με τον ήδη υπάρχοντα όγκο απορριμμάτων, όταν βρέχει ξεχειλίζει και απειλεί περιβαντολογικά την περιοχή, πολύ δε περισσότερο αφότου αυτός επιβαρυνθεί με τους 500 τόνους του Αιγίου» λέει ο κ. Τσούκαλης.
Παραταύτα, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Σάκης Γκοτσούλιας, λέει ότι «αγνοήθηκε το δημοτικό συμβούλιο, με το μεγάλο ναι του ΦΟΔΣΑ», ενό ο επικεφαλής της υπόλοιπης μειοψηφίας Παναγιώτης Κουνάβης καταγγέλλει ότι «ένα μήνα τώρα, τίποτα δεν έγινε με ένδικα μέσα, κουρελιάζοντας την απόφαση του ΔΣ».
Εφ. Πελοπόννησος