Το Καφενείο του Σακουλίδα (*) ( Χρήστου Κ. Νιφορόπουλου ( γεν. το 1928 ) ). Εκεί είδαμε τις πρώτες φορές τηλεόραση, εκεί διαβάσαμε τις πρώτες εφημερίδες, εκεί παίξαμε τράπουλα, εκεί ήπιαμε τους πρώτους φραπέδες μας, εκεί ακούσαμε τους πρώτους πολιτικούς λόγους ( πρώτος ο Κωστής Στεφανόπουλος (μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας )…

*Του Κώστα Νιφορόπουλου