Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη 1 το μεσημέρι στην Κάτω Αχαΐα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.
  2. Επανάληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου για πλατεία στην Τ.Κ. Λακκόπετρας.